Piektdiena,
2021.gada
16.aprīlis
Komentāri
112270

Pašā Lielupes krastā gatavojas vērienīgai apbūvei


Apskatīt komentārus (0)


26.05.2020

Domei/būvvaldei, cerams, ir iespēja apturēt šo murgu

 

 

Jānis Vilnītis, Biedrība “JAVA”

 

 

Autora foto 

 

 

Kad pirmo reizi tikos ar Lielupes iedzīvotāju un uzklausīju viņas stāstu par Lielupes krasta apbūves iecerēm Vikingu ielā 12 un Vikingu ielā 14/16, cerēju, ka tur ir kāds pārpratums, kas ātri noskaidrosies un atrisināsies par labu dabai, cilvēkiem un arī jaunajam zemes īpašniekam (izsolē zeme iegādāta par vairāk kā 700 000 eiro). Taču tad, kad apmeklēju šo vietu, biju šokā – kur tur, mīļie apbūves speciālisti, var iebūvēt 4 vai 5 stāvu ēku? Ja nu vienīgi izcērt gandrīz visas priedes, bet Lielupes krastā izbūvē krasta stiprinājumus (un visai nopietnus, ņemot vērā ēkas lielumu un iespējamo palu ūdens līmeni).

 

 

Apbūves pārstāvis iedzīvotājiem stāsta, ka viņi šai vietā ierīkošot peldvietu. Tātad starp ūdeni un krasta stiprinājumiem. Var jau ticēt brīnumiem, bet Lielupe ir pierādījusi, ka viņai brīnumi nav prātā, un jau tagad ir skaidrs, ka pie pirmajiem paliem “peldvietas” smiltis aizies jūriņā.

 

 

Jā, arī jaundibinātā biedrība “JAVA” ir par attīstību, nevis tikai dabas aizsardzību, mizgraužiem un vēl kādiem Perimetra “jociņiem”, bet tai jābūt samērojamai. Tāpēc mans priekšlikums ir ļaut jaunajam īpašniekam būvēt  tur privātmāju vai pat divas, atstājot neskartu upes krastu.

 

 

Ceru, ka tuvāko nedēļu laikā uzzināsim kādu priecīgu ziņu, un mums nenāksies rakņāties dziļāk visā šajā Lielupes krasta apbūves “virtuves” padarīšanā.

 

 

Šeit publicējam kādas Lielupes iedzīvotājas vēstuli apbūves pārstāvim. Skaisti un spēcīgi. Ceru, ka to izlasīs un izpratīs atbildīgie ļauži.

 


“Dziļi sirdī man ir sajūta, ka viss šis zemes gabaliņš no Vikingu 10 līdz Vikingu 20 paliks tāds, kāds tas ir šobrīd. Brīnumi ir iespējami, kad kāds tam patiešām tic. 

 

 

ES TICU ŠAI IESPĒJAI, PAT JA LIEKAS, KA NO LIKUMA VIEDOKĻA TAS GANDRĪZ NAV IESPĒJAMS un darīšu visu, kur redzēšu kaut niecīgāko iespēju, lai to panāktu. Un nevis par spīti kādam, bet lai mana sirds būtu mierīga, ka būšu izdarījusi visu, kas man bija iespējams, lai atstātu šo dabas pamatni neskartu nākamajām paaudzēm! 

 

 

Visu var smuki iegrozīt un pateikt, ka viss ir likumīgi, izmainīt krāsu laukumu kartē, pieņemt domē pareizos lēmumus, savākt cilvēku atbalstu (ja vajag, izsaucot uz pārrunām, tā ka pēc tam cilvēks nekad vairs neliks savu parakstu nekur, jo ne jau kaimiņš viņam pajautāja, kāpēc parakstījies, bet jau kāda ietekmīgāka persona). Ja vajadzēs, vai šie cilvēki tiešām varēs ar pārliecību sniegt liecību tiesā, ka viņi ir ieinteresēti lai tur, tajā nelielajā teritorijā, kur vēl palikusi neliela iespēja piekļūt upei, BŪTU APBŪVE.

 

 

Nesaprotu, kā cilvēki domē un tie, kas ar Jums kopā plānoja šo projektu, apklusina savas sirdsapziņas. Vai nekad neieklausāties, kad kāds saka, par tām vērtībām, ko izsējat gaisā kādam atdodot, ir visas mūsu tautas kopīgās nacionālās vērtības, kuras pēc apbūves nekad neatgriezīsim atpakaļ. 

 

 

Gribu kā sveicienu Latvija Republikas Neatkarības atjaunošanas svētkos izteikt savu kopsavilkumu pēc mūsu sarunas, bet nu jau saviem vārdiem un savā interpretācijā: “Iepriekšējā gadsimta režīms atsavināja privātīpašumu un nodeva to sabiedrībai “kopējai lietošanai”. Tagad atsavina sabiedrībai piederošu zemi un nodod privātīpašniekam, vēl uzsverot, ka tas ir pašas sabiedrības interesēs, un ieguvēja būs pati sabiedrība, kurai atsavināja šo zemes gabalu, un beigās izrādās, pati sabiedrība to pieprasa, lai viņai atsavina šo zemes gabalu, savācot parakstus!” 

 

 

KURŠ ŠIM ABSURDAM TIC!? Ja tas būtu pašvaldībai piederošs grausts, kas degradē teritoriju, tad es vēl vērtētu vai patiešām bagāta pašvaldība neko nevarēja darīt, lai to uzlabotu, tomēr neapšaubītu iespējamību, ka daļa sabiedrības piekristu atsavināšanai. Bet šeit mēs runājam par dabas pamatni, kura ir tieši šīs pašvaldības īpašā vērtība. 

 

 

Ja Jūs patiešām esat Jūrmalas patriots, kā sevi pozicionējat, ja Jums rūp Jūrmalas pilsētas un Lielupes iedzīvotāju vēlme dzīvot labvēlīgā vidē, kurā netiek nodarīts kaitējums dabai, bet tiek saglabāta dabas daudzveidība, brīva pieeja upei, kā arī, saglabāta tradicionālā kultūrvide, tad Jums vajadzētu darīt visu, lai panāktu Atcēlēja līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas domi par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 14/16 iegādi. Ar Atcēlēja līguma noslēgšanu tiktu izbeigts iepriekšējais darījums, zemesgabals nonāktu domes īpašumā un tas, iespējams, nomierinātu sabiedrības aktivitātes, kas protestē pret apbūvi, turklāt, Jūsu rīcība būtu cēls žests, kas apliecina Jūsu patieso attieksmi pret sabiedrību. Gribu uzsvērt, ka likumā Par pašvaldībām 3. pantā ir noteikts “ar.. domes.. starpniecību.. nodrošina.. noteikto funkciju, kā arī.. doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot.. attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.” Kā arī šā paša likuma 70. panta 3. punktā noteikto “kontrolētu, vai pašvaldības.. nekustamā manta tiek apsaimniekota atbilstoši.. iedzīvotāju interesēm”. Uzsvaru liekot uz iedzīvotāju interesēm, nevis kādas juridiskas personas interesēm. 

 

 

Saprotiet, kad lasu un roku dziļāk, visus lēmumus, man sirds sažņaudzas. Bet vismaz es varēju kādam piezvanīt un pateikt, ka ar viņu lepojos. Piemēram, kad skatījos par detālplānojuma apstiprināšanu domē 2015. gada 12.novembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.479 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai, apstiprināšanu.” 

 

 

Protokolā lasu: “Ziņotājs: V.Zvejniece 

 

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai, apstiprināšanu.”

 

 

Tad paskatījos ierosināšanas lēmumu Nr.231 , kur Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 18.aprīlī lēma par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai. Tur redzu citu ainu: 

 

 

“Ziņotājs:V.Zvejniece 

 

 

I.Ančāns izsakās, ka šī teritorija ir vienīgā vieta, kur var brīvi piekļūt Lielupes kreisajam krastam, un, ņemot vērā to, ka tuvākajā laikā tiks pieņemts lēmums par kūrortpilsētu, ir jādomā par to, kā nākotnē izmantot šos zemesgabalus. Aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

 

 

R.Munkevics izsakās, ka jaunajā teritorijas plānojumā šī teritorija ir noteikta kā „Dabas pamatne”, kas paredz, ka šī ir publiski pieejama teritorija, tāpēc nav pamata kavēt detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

 

 

O.A. (Lielupes sporta atpūtas centra pārstāvis) izsakās par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu. Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, G.Truksnis, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 5 (A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai.”

 

 

Zinu par 2013.gada izmaiņām pašvaldību vēlēšanu norisē un tām sekām, ko nes antikonstitucionāli likumi mūsu valstī un politika, ko ietekmē ļoti liela nauda. Tas man rada pārliecību, ka mēs jau sen nedzīvojam demokrātiskā valstī! 

 

 

2020. gada 4.maijā 

 

 

Ar sveicieniem Latvijas Republika Neatkarības atjaunošanas svētkos!”


Iesaki ziņu draugiem:

Izsaki savu viedokli!
     Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA 

    

 

  

 

 

  

 

ŠEIT VAR NOPIRKT

LAIKRAKSTA

ELEKTRONISKO VERSIJU

 

(pdf):JAUNĀKAIS LAIKRAKSTS

Laikrakstu arhīvs

Kur abonēt 

Kur nopirkt