Otrdiena,
2021.gada
20.aprīlis
Jūrmalnieki
116445

Skolas gatavas atsākt darbu klātienē


Apskatīt komentārus (0)


04.04.2021

Rita Sproģe: Nevienu neatstāsim novārtā - ja kādam ir vajadzīga palīdzība, tad tā būs

 

 

Jānis Vilnītis

 

 

Publicitātes foto

 


Nu jau daudzus gadus domes pieņemtie lēmumi ir ar skatu nākotnē un domu par ilgtspējīgu attīstību. Ne reizi vien domes vadība ir uzsvērusi, tad Jūrmalas iedzīvotājs ir bijis Jūrmalas pašvaldības prioritāte, un ar katru gadu tiek domāts par aizvien jaunām iespējām, kā uzlabot pastāvīgo iedzīvotāju labklājību, radīt gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem patīkamu pilsētvidi. Kad intervijā domes priekšsēdētāja vietniece, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Rita Sproģe sāka stāstīt par skolu attīstību pat šajā - pandēmijas vājprāta laikā -, pie sevis nodomāju: izglītības jomā Jūrmala tik tiešām aug un attīstās.- Vēl ne tik senā pagātnē (kas gan ir kādi desmit gadi), skolu jautājums bija kā karsts kartupelis mutē. Tagad, redzot, kas jau ir izdarīts un kas uzsākts, rodas sajūta, ka izglītībai beidzot ir pieiets ar maksimālo atdevi.

 

 

- Jā, tā var teikt, jo ieguldījums izglītības nozarē ir neatņemama Jūrmalas pilsētas attīstības sastāvdaļa. Jāsaprot, ka izglītībai ir liela nozīme ne tikai katra bērna dzīvē, bet arī sabiedrības sociālekonomiskajā izaugsmē. Tāpēc tieši šobrīd, kad mēs visi esam krīzes periodā, vairāk nekā jebkad ir nepieciešama vienota pedagogu, skolēnu un vecāku līdzdalība. Turpinoties attālinātajām mācībām, liela daļa izglītības nozares darbinieku ir būtiski mainījuši ierastās mācību metodes un procesus, pārorientējušies uz jaunu pieeju, lai veiksmīgi organizētu mācību procesu. 

 

 

Mani patiesi iepriecina, kad redzu, cik raiti skolotāji ir spējuši pielāgoties un apgūt šīs jaunās metodes, nodrošinot pēc iespējas pilnvērtīgāku darbu gan sev, gan skolēniem. Varu tikai izteikt apbrīnu un prieku par šiem skolotājiem, kuri cenšas sagādāt katrai nodarbībai to radošāko un interesantāko programmu attālinātās mācīšanās laikā!

 

 

Skola ir kā dzīvs organisms! Tajā valda prieki, bēdas, asaras, smiekli, dusmas, pārmaiņas, zināšanas un dažkārt arī nezināšanas. Jebkura izglītības sistēma ir tik laba, cik labi ir tās skolotāji. Un jebkura skola ir tik laba, cik labs ir tās vadītājs. Tieši skolas direktors ir izšķirošā figūra izglītības procesā, un tieši direktora personība, prasmes un principi nosaka skolas turpmākos panākumus un izaugsmi. Uzskatu, ka mums Jūrmalā ir paveicies ar skolu vadītājiem. Tagad ar nepacietību gaidu arī Aspazijas pamatskolas jauno direktoru, kuram jābūt personībai ar izaugsmes iedrošināšanu mūsdienu jauniešiem.

 


- Ne vien Lielupē - visā Jūrmalā  skolās norit pamatīgi būvdarbi.

 

 

- Jā, aprīlī, tātad jau pavisam drīz, Lielupē uzsāks pamatskolas pārbūvi un sporta zāles būvniecību. Līgumu par ēku kompleksa izbūvi noslēdzām 22. martā. Tagad priekšā nedaudz vairāk kā gadu ilgi būvniecības darbi, lai nākamā gada maijā mācības varētu uzsākt jaunā “Jūrmalas Aspazijas pamatskola” (apvienotā Jūrmalas Alternatīvā skola un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola - red. piez.). 2022./2023. mācību gadu bērni un skolotāji varēs jau pilnvērtīgi aizvadīt jaunajās telpās, kā tas šobrīd jau ir Ķemeros - pēc pārbūves pamatskolu pieņēmām ekspluatācijā pagājušā gada nogalē.

 

 

Savukārt Kauguros, Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, būvdarbus pērnā gada nogalē tikai uzsākām. Arī ģimnāzijā jaunajās telpās pilnvērtīgas mācības uzsāks 2022./2023. mācību gadā. Ēku paredzēts pilnībā pārbūvēt un izveidot mūsdienīgu un ergonomisku mācību vidi.

 

 

Pēc vērienīgajiem demontāžas darbiem – daļēji demontēta ēkas fasādes siltumizolācija un apdare, demontēts jumta segums - notiks ārējo konstrukciju siltināšanas darbi. Arī iekštelpās paredzēta grīdu, sienu un griestu apdares demontāža, no jauna tiks izbūvēta elektroenerģijas, apkures un ventilācijas sistēmas, kas tieši tagad, pandēmijas laikā, ir kļuvis par ļoti aktuālu tematu, lai varētu atjaunot normālu mācību darbu klātienē. Veicot fasādes atjaunošanu, ēka iegūs arī jaunu veidolu.

 

 

Tiks atjaunotas mācību klases, gaiteņi, palīgtelpas, administrācijas telpas, skolēnu ērtībām izbūvētas plašas garderobes ar skapīšiem. Līdzšinējā aktu zāle pārtaps par multifunkcionālu mācību telpu, kurā varēs realizēt daudzveidīgu un inovatīvu mācību procesu, bet jauna aktu zāle taps bijušās sporta zāles vietā. Pirmajā stāvā būs bibliotēka ar lasītavu, kā arī telpas reģionālā metodiskā centra darbības attīstīšanai Jūrmalā.

 

 

Būvdarbi sekmīgi pabeigti arī Kauguru vidusskolā un Sporta skolā, kur atjaunoti divi peldbaseini: lielais – 25 metru garumā – ar četriem celiņiem un mazais – bērniem. 

 


- Zināmā mērā šie būvniecības darbi ir kā tāda gaisma tuneļa galā - tiklīdz varēs normāli mācīties, bērniem būs jaunas, modernas un ērtas telpas. Taču jau šobrīd sabiedrība sociālajos tīklos sāk aizvien vairāk runāt par to, ka šī atgriešanās bērniem būs sociāli grūta. Smagi ir tagad, bet kā būs tālāk?

 


- Šis ir smags brīdis gan bērniem, gan skolotājiem. Tāpēc īpaši vēlos izcelt un pateikt paldies skolotājiem, pedagogu palīgiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri šajos spriedzes apstākļos spēj un turpina īstenot izglītības procesu attālināti.

 

 

Šobrīd norisinās gatavošanās centralizētajiem eksāmeniem. Pēc ministrijas norādījuma 12. klasēm eksāmeni notiks klātienē. Skolas tam arī gatavojas - telpas mums atļauj nodrošināt šādu iespēju. Par 9.klasēm Ministru kabinets nolēma šajā mācību gadā atcelt gala eksāmenus skolēniem, bet tā vietā paredzot divus obligātos diagnosticējošos darbus- latviešu valodā un matemātikā. Šo diagnosticējošo darbu mērķis būs pārbaudīt skolēnu zināšanas un pamatprasmes, lai pēc diagnosticējošo darbu rezultātu saņemšanas varētu uzlabot tās zināšanas, kuras būs nepietiekamā līmenī. 

 

 

Skolēniem šobrīd ir iespējams saņemt individuālas papildu konsultācijas, un skolotājiem par šīm papildus konsultācijām tiek samaksāts. 

 

 

Šīm konsultācijām var pieteikties individuāli, lai bērniem ir iespēja nostiprināt savas zināšanas. Kā tieši šīm konsultācijām var pieteikties, nosaka jau pašas skolas. Tās nosaka arī konsultāciju ilgumu. Protams, visiem jāievēro visas epidemioloģiskās drošības prasības. Bet tāda iespēja ir, un tā ir jāizmanto.

 

 

Tad, kad sāksim attapties no šiem ierobežojumiem, pirmais, ar ko sāksim, būs interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmas. Interešu izglītība ir pulciņi, dažādas programmas. Profesionālās ievirzes programmas - tās ir mūzikas skolas, mākslas skolas un sporta skolas. Infrastruktūra mums ir sakārtota, un skolas ir gatavībā - gaida bērnus atpakaļ. Tad, kad mēs zināsim vairāk, tad, protams, informēsim arī vecākus, bet es prognozēju, ka uzreiz uz skolu mēs visi, kā esam agrāk gājuši - no 1. līdz 12. klasei, no rīta līdz dienas vidum - neatsāksim iet. Domāju, ka [skolēnu plūsmas] būs dalītas, tāpat būs arī attālinātais mācību process un klātiene. Visticamāk, ka sākumā daudzas no stundām notiks dabā. Piemēram, bioloģija būs gan klasē, gan dabā, kā šobrīd jau esam iesākuši. 

 


- Visticamāk, šis mācību gads tā arī beigsies, pārsvarā ar attālinātajām mācību stundām?

 

 

- Mums ir skolas - piemēram, ģimnāzija - kuras jau šobrīd organizē mācības, ejot dabā - kaut vai sporta nodarbības jūras krastā. Ģimnāzija par šo domā un jau dara. Direktore ir pieteikusi vizīti pie izglītības ministres, lai pārrunātu, ka šādu pieeju, piemēram, bioloģijā, kas var notikt dabā - kāpās, pie jūras, mežā - censtos ieviest visā Latvijā. Pārrunāt un pakāpeniski ieviestu kombinēto mācību procesu -  matemātikā, fizikā – attālināti/klātienē, jo programmēšanu Ģimnāzijā skolēni mācās jau gadu. Tā ir iespēja, kā atrisināt skolotāju trūkumu skolās. Veids kā padarīt mācību procesu laikmetīgu, jo šis laiks mums skaidri ir norādījis CIK svarīgas ir datorprasmes un jauno tehnoloģiju ieviešana skolās. Jūrmalas pašvaldība ir vienmēr gatava atbalstīt šādas inovācijas. Jo mēs meklējam iespējas nevis koncentrējamies uz neizdošanos, nevarēšanu.

 

 


- Vai bērniem būs iespēja saņemt arī psiholoģisko palīdzību? 

 

 

- Jā. Jau šobrīd notiek sarunas par to, kā to labāk ieviest, lai palīdzētu daudziem skolēniem pārvarēt emocionālo nogurumu, kas ir radies, pavadot tik ilgu laiku noslēgtā vidē, bez socializēšanās ar saviem vienaudžiem. Nevienu neatstāsim novārtā - ja kādam būs nepieciešama palīdzība, tad tā tiks sniegta.

 

 

Nobeigumā vēlos pateikt paldies jūrmalniekiem, par to ka esat bijuši atbildīgi, saprotoši un spējuši pielāgoties neierastajiem apstākļiem, mainot savus ikdienas paradumus, lai mazinātu vīrusa izplatību.  Ar ticību un cerību, ka jau septembrī varēsim mācīties klātienē! 


Iesaki ziņu draugiem:

Izsaki savu viedokli!
     Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA 

    

 

  

 

 

  

 

ŠEIT VAR NOPIRKT

LAIKRAKSTA

ELEKTRONISKO VERSIJU

 

(pdf):JAUNĀKAIS LAIKRAKSTS

Laikrakstu arhīvs

Kur abonēt 

Kur nopirkt