Ceturtdiena,
2021.gada
22.aprīlis
Jaunā
Jūrmala
80215

Bulduru Dārzkopības vidusskola turpina starptautisko sadarbību


Apskatīt komentārus (1)


07.08.2017

Bulduru Dārzkopības vidusskolā turpinās 2010. gadā uzsāktā starptautiskā sadarbība ar citām Eiropas Dārzkopības skolām projektu Leonardo da Vinci un Erasmus+ ietvaros

 


Ruta Auziņa

 

 

Publicitātes foto 


 

 

Uz sarunu esmu aicinājusi Bulduru Dārzkopības vidusskolas direktores vietnieci Guntu Jēkabsoni, pedagoģijas zinātņu maģistri. 

 

 

Lūdzu, pastāstiet, kādi pasākumi ir bijuši šogad. 

 

 

Pavasarī Berlīnē notika ikgadējais Eiropas dārzkopības skolotāju seminārs, kurā piedalījās 30 dalībnieki no 14 valstīm, pārstāvot 17 dārzkopības skolas. No Bulduru Dārzkopības vidusskolas piedalījās augļkopības skolotāja Gunta Krastiņa, profesionālās svešvalodas skolotāja Inga Ezera un direktores vietniece Gunta Jēkabsone.

 

 

Ar kādiem objektiem iepazināties? 

 

 

Semināra ietvaros apmeklējām ar dārzkopību saistītus uzņēmumus Berlīnes apkārtnē. Leibnicas dārzeņkopības institūtā Grosberenē redzējām, kā modernās siltumnīcās ar maināmiem vides faktoriem veic zinātniskos pētījumus ar dažādām dārzeņkopības kultūrām.

 

 

Vai atmiņā kāda sevišķi spilgta epizode?

 

 

Vienu no skaistākajām pavasara dienām pavadījām starptautiskajā dārzkopības izstādē „IGA Berlin 2017”. Tā plešas 104 ha lielā platībā, ierīkota 3 gadu laikā un sastāv no divām daļām. Vienu daļu veido Pasaules dārzi, kur varēja gūt iedvesmu un apgūt dažādu tautu dārzu kultūru un izzināt tiem raksturīgākos elementus. Apmeklētājus iedvesmoja angļu dārzs un japāņu dārzs, ķīniešu dārzs un korejiešu dārzs, orientālais jeb austrumu dārzs, renesanses dārzi, ūdens dārzs, rožu dārzs un citi.

 

 

Vai Vācijā vērojama kāda īpaša iezīme, kas kopīga tur rīkotajām dārzu izstādēm? 

 

 

Tradicionāli dārzkopības izstādes, lielākā vai mazākā mērogā, notiek katru gadu. Tomēr katru reizi citā reģionā. Izstāžu rīkošanai izvēlas depresīvas piepilsētas ar  degradētām teritorijām, tā sakopjot un veidojot pilsētnieku labsajūtai ilgspējīgas atpūtas un rekreācijas zonas. Izstādes laikā ir aplūkojams plašs jaunāko dārzkopības tendenču spektrs. Dārzi prasa lielu rūpību un kopšanu, savukārt pēc izstādes saglabājas pamatplānojums un veiksmīgākās ekspozīcijas - bērnu laukumi, gaisa tramvaji un citi ainavu elementi. Dārzu izstādēs Vācijā ierasts, ka neliela ekspozīcija ir veltīta piemiņas dārziem jeb kapu daļai. Tajā vērojamas jaunākās tendences piemiņas vietu ierīkošanā. Lielāko daļu šī gada izstādes veido  ainavisks parks ar dabisko mežu, pļavām un dīķi, kurā harmoniski iekļautas vairākas zaļās klases skolēnu apmācībai par ekoloģiju, dabu, dārzkopības pamatiem. 

 

 

Vai pabijāt Berlīnes Botāniskajā dārzā?

 

 

Protams, jo tas pieder pie profesionālās pilnveides. Savs šarms piemīt Berlīnes Botāniskajam dārzam. Tajā daudzi pavasara augi ziedēja speciāli veidotās kalnu grēdās – „Alpos”, „Pirenejos” ,„Karpatos” u.c. Telpaugu sortimenta zināšanas varējām paplašināt atjaunotajā augu mājā – Oranžērijā. Tajā pārsteidza pēdējo gadu novitāte - plaša kukaiņaugu kolekcija.

 

 

Vai pabijāt kādā dārzkopības produkcijas uzņēmumā?

 

 

Apmeklējām cigoriņu audzētavu un saimniecību, kurā audzē sparģeļus, krūmmellenes, ķirbjus. Bijām arī augļkopības un vīnkopības uzņēmumā.

 

 

Kādas ir atziņa pēc redzētā?

 

 

Ar viena kultūrauga audzēšanu saimniecībā nepietiek, arī vācu kolēģi lūko, kā racionāli izmantot darbaspēka resursus. Liela nozīme ir klientu izglītošanai. Spilgts piemērs bija vīnkopības uzņēmums „Weinbau Dr. Lindicke.” Tur labi koptā vīnogu dārzā katras rindas sākumā ir norādīta vīnogu šķirne ar īsu tās aprakstu. Lai apmeklētāji labāk izprastu vīnkopību, orientētos tajā - atsevišķi stādītas vīnogas arī ar norādītiem šķirņu nosaukumiem. Šīs vīnogas paredzētas ogu degustēšanai un šķirņu salīdzināšanai. Apmeklētājiem un klientiem šī dārza daļa patika vislabāk – garšo tik ilgi, līdz  ir skaidrs, kuras šķirnes vīnogulājus iegādāsies. 

 

 

Vai sadarbības partneri pabija arī Bulduros un Jūrmalā?

 

 

Ir jauki būt citur un gūt pieredzi, bet vēl svarīgāk - iemācīties lepoties ar pašu sasniegumiem, lepoties ar Latvijas dārzkopību. Projekta Erasmus+ „BioDiv” (bioloģiskā daudzveidība) ietvaros savus sadarbības partnerus sagaidījām Latvijā, Bulduros. Pie mums šogad viesojās Vācijas, Beļģijas, Austrijas un Ungārijas dārzkopības skolu skolotāji un audzēkņi. 

 

 

Kāds bija mērķis, organizējot sadarbības partneru uzņemšanu Latvijā – Bulduru Dārzkopības vidusskolā? 

 

 

Viens no mūsu organizētās aktivitātes mērķiem bija sniegt ieskatu par bioloģisko daudzveidību dārzkopības nozarē, kas raksturīga mūsu reģionam. Šo aktivitāti bagātināja mūsu skolas absolventu stāstījumi dažādos uzņēmumos, kurus apmeklējām. Esam lepni, ka Bulduru absolventi strādā nozīmīgākajos dārzkopības uzņēmumos Latvijā.

 

 

Kādos uzņēmumos vai saimniecībās rādījāt šo bioloģisko daudzveidību?

 

 

 Augļkopības produkcijas klāstu un audzēšanas tehnoloģijas (krūmmellenes, lielaugļu dzērvenes) iepazinām saimniecībā „Strēlnieki” pie Jāņa Bieranda. Dārzkopības institūtā Dobelē mūsu gide bija institūta direktores Inese Ebele ar savu komandu. Institūtā satikāmies ar vairākiem jaunajiem zinātniekiem un vadošajiem pētniekiem. Viņi savulaik mācījušies Bulduros. Piemēram, lauksaimniecības zinātņu doktore Ilze Grāvīte selekcionējusi jaunas plūmju šķirnes. 

 

 

Kopā ar dārzeņkopības skolotāju Eleonoru Mārciņu garšaugus un ārstniecības augus iepazinām Bulduru skolas kolekciju lauciņos. Partneru lielu apbrīnu izsauca Jāņa Vaivara vadītā bioloģiskā saimniecība „Ragāres”. Ar dažādu smaržu mākoni mūs sagaidīja piparmētru audzētava „Piparmētru namiņš” Elejas pusē, kur saimnieko Lolita Duge.

 

 

Vai iepazināt kādu republikas nozīmes uzņēmumu – kurš atrodas tālāk no Rīgas, lai, braucot uz to, būtu iespēja papriecāties par skaisto un zaļo Latviju?

 

 

Otrs aktivitātes mērķis bija dekoratīvo augu daudzveidības iepazīšana Latvijā.  Kopā ar Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņiem apmeklējām “Latvijas valsts meži” uzņēmuma Kalsnavas arborētumu, kurš atrodas 140 km no Rīgas, lai iepazītu bagāto skujkoku kolekciju. 

 

 

Vai Rīgā apmeklējāt Latvijas Universitātes botānisko dārzu – Bulduru Dārzkopības vidusskolas direktores Antas Sparinskas agrāko darba vietu?

 

 

Protams. Un tās pārmaiņas, kas tur notikušas, pamanīja un novērtēja arī mūsu sadarbības partneru skolotāji, kuri jau tur bija bijuši pirms trim gadiem Leonardo da Vinci projekta ietvaros. Viesus apbūra tur ziedošo rododendru smarža un mūsu selekcionāru šķirnes.

 

 

SIA Labie Koki vadītājs, Bulduru absolvents – nu jau Latvijā un plašāk pazīstamais arborists Edgars Neilands interesanti pastāstīja par kokaugu vērtēšanu. Edgars izveidojis Annas koku skolu. Daudz kur pabijušie sadarbības partneri – īpaši skolotāji -  neviltoti priecājās par skolas arhitektonisko veidolu, par iekārtoto ārvidi. 

 

 

Vai  viesus iepazīstinājāt ar Rīgu un Jūrmalas pilsētu? Ko redzējāt?

 

 

Tika apmeklēts Dzintaru Mežaparks, kas parāda mūsu pietāti pret dabu un, vienlaicīgi, veicina aktīva dzīvesveida īstenošanu. Par ikvakara rituālu viesiem kļuva saulrieta sagaidīšana pie jūras. Arī Vecrīgas apmeklējums neizpalika.

 

 

Kuri apskates objekti Bulduros izraisīja viesiem vislielāko interesi?

 

 

Ne visām dārzkopības skolām Eiropā ir modernas siltumnīcas, kur apgūt praktiskās iemaņas. Pēdējos gados Bulduros ar Eiropas struktūrfondu atbalstu un valsts līdzfinansējumu uzceltas tādas siltumnīcas. Tās  ir liels ieguvums mūsu izglītojamajiem. Viesus pārsteidza arī sakoptais skolas parks ar dendroloģiskajām vērtībām un skolas lepnumu – Bulduru puķu dobi. Ar lielu interesi viesi aplūkoja skolas muzeju, kas atspoguļo skolas 100 gadu vēsturi.

 

 

Kas vēl ir noticis Bulduros bez pieminētās dārzkopības skolu sadarbības partneru uzņemšanas?

 

 

Aizvadīta Dārznieka diena ar interesantu programmu. Uz to ieradās salīdzinoši liels skaits jauniešu - kopā ar vecākiem izraudzījās nākamo mācību iestādi. Aktīvi iesaistoties piedāvātajās programmu aktivitātēs, jaunieši labāk iepazīst mūsu piedāvāto profesiju klāstu. Kad visas darbnīcas iepazītas, jaunietim ir skaidrs, kas viņu saista visvairāk – dārznieka, florista, parka dārznieka vai ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu profesija. Šīs specialitātes ir ļoti pieprasītas darba tirgū, nereti audzēkņi jau uzsāk darba gaitas vēl esot izglītojamo statusā.

 

 

Vai mācoties Bulduros iegūst arī vidējo izglītību? 

 

 

Iegūst. Četros gados ir nošauti divi zaķi - iegūta profesija un vidējā izglītība. Ir tiesības iestāties jebkurā augstākajā mācību iestādē un mācīties kā klātienē, tā neklātienē.

 

 

Vai ir pazudis sapnis, ka Bulduri nākotnē pārtaptu par koledžu – augstāko izgltības mācību iestādi?    

 

 

Tagad šī sapņa piepildīšanos pozitīvi varētu ietekmēt tas, ka no 2017. gada janvāra Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas lauksaimniecības universitātes paspārnē un esam uzsākuši ciešāku sadarbību. 

 

 

Sarunu nobeidzot vēlos pajautāt, ja kādam no laikraksta lasītājiem rastos vēlēšanās uzzināt, kādas specialitātes var apgūt Bulduros, kādi un kad jāiesniedz dokumenti?  

 

 

Ar 9. klases izglītības dokumentiem uzņemam – dārzkopības tehniķus, floristikas speciālistus, parka dārzniekus, ēdināšanas pakalpojumu speciālistus un viesnīcu pakalpojumu speciālistus. Pēc 12. klases var nākt mācīties klātienē par dārzkopjiem vai stādu audzētājiem, bet neklātienē - par parka dārzniekiem, stādu audzētājiem vai floristikas speciālistiem. Dokumentus pieņemam līdz 28. jūlijam.

 

 

Iespaidiem un notikumiem bagāts ir bijis šis pavasaris Bulduros, kas mudina mūs pilnveidoties, rast jaunas idejas nākotnes darbībai, lai veicinātu dārzkopības un tai radniecīgo profesiju attīstību

 

 


Paldies par sarunu!

Iesaki ziņu draugiem:

Izsaki savu viedokli!
     Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA 

    

 

  

 

 

  

 

ŠEIT VAR NOPIRKT

LAIKRAKSTA

ELEKTRONISKO VERSIJU

 

(pdf):JAUNĀKAIS LAIKRAKSTS

Laikrakstu arhīvs

Kur abonēt 

Kur nopirkt