Ceturtdiena,
2020.gada
13.augusts
Atpakaļ

Cirvis un Likumi
1. Сперва было такое объявление (стр.10.) - http://www.jpd.gov.lv/lat/zina/2012/2902…
2. Новый номер (стр.2. - оказывается, что в Дзинтарском межапарке уже происходит рубка - 76 сосен и берез приговорены) - http://www.jpd.gov.lv/lat/zina/2012/1403…
3. А вот закон - http://www.likumi.lv/doc.php?id=131963…
(12.1 Vienu nedēļu pirms lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu parkos, skvēros un ielu apstādījumos (izņemot koku ciršanu avārijas situācijas novēršanai un nokaltušu koku ciršanu), Komisija veic sabiedrisko apspriešanu, ievietojot atbilstošu informāciju Jūrmalas pilsētas interneta mājas lapā – http://www.jurmala.lv un pilsētas laikrakstā “Jūrmalas Ziņas”. Informācijā norāda nekustamā īpašuma adresi, ciršanai paredzēto koku sugu, to diametru, skaitu, kā arī ciršanas pamatojumu. Pēc apspriešanas rezultātu apkopošanas Komisija pieņem attiecīgu lēmumu.
(Jūrmalas pilsētas domes 21.12.2006. saistošo noteikumu Nr.33 redakcijā)
18. Komisijas lēmumus ir tiesības apstrīdēt domes priekšsēdētājam.
=================
Juridiska info: ( http://www.likumi.lv/doc.php?id=197033 )

9. Sabiedriskā apspriede ir sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus sniedz sabiedrības pārstāvji. Institūcija, organizējot sabiedrisko apspriedi:

9.1. informē par sanāksmes vietu, laiku un atbildīgo amatpersonu;

9.2. nodrošina, ka visa ar sanāksmi saistītā informācija ir pieejama institūcijas mājaslapā ne mazāk kā 14 dienas pirms sabiedriskās apspriedes. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos;

9.3. pēc tiešās mērķgrupas pieprasījuma, ja iespējams, institūcijas budžeta ietvaros nodrošina sanāksmes un ar to saistīto dokumentu pieejamību un saprotamību tiešajai mērķgrupai nepieciešamajā formātā;

9.4. ne vēlāk kā 14 dienas pēc sanāksmes tās kopsavilkumu (2.pielikums) un dalībnieku sarakstu ievieto institūcijas mājaslapā sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, kā arī, ja iespējams, izplata citos sabiedrībai pieejamos veidos.

10. Publiskā apspriešana ir ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laikposms, kurā sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās). Institūcija, organizējot publisko apspriešanu:

10.1. nosaka publiskās apspriešanas laiku, ne īsāku par 30 dienām, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

10.2. nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību mājaslapā visu publiskās apspriešanas laiku. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos;

10.3. pēc tiešās mērķgrupas pieprasījuma, ja iespējams, institūcijas budžeta ietvaros nodrošina informācijas pieejamību un saprotamību tiešajai mērķgrupai nepieciešamajā formātā;

10.4. paziņojumā par publisko apspriešanu norāda atbildīgo amatpersonu, kurai iesniedzami viedokļi;

10.5. ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām tās kopsavilkumu (2.pielikums) un dalībnieku sarakstu ievieto institūcijas mājaslapā sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, kā arī, ja iespējams, izplata citos sabiedrībai pieejamos veidos.
==========

Sanaksme nav.


============

Собрания нет. И вопросы городской уборки и дизайна доминируют над вопросами здоровья и эко-безопасности, которые игнорируются. (А что важнее для оздоровительного курорта? )
К сожалению, закон позволяет проводить пейзажные вырубки, а за малоценные деревья компенсация не предусмотрена.
Но это не отменяет необходимости провести реальное общественное обсуждение.
К тому же эти "малоценные" деревья хотя бы частично прикрывают замечательный дизайн сгоревших или заброшенных зданий, да и другую старую инфраструктуру.


Rakstu ievietoja: A. Voprosov
     Komentēt ->

Nav neviena komentāra


Atpakaļ

Komentēt:

vārds:

[b]text[/b] text; [i]text[/i] text [url]http://testlink.lv[/url] http://testlink.lv; [img]http://testlink.lv/bilde.jpg[/img]


 

  

  

   

 

  

  

 

 

ŠEIT VAR NOPIRKT

LAIKRAKSTA

ELEKTRONISKO VERSIJU

 

(pdf):JAUNĀKAIS LAIKRAKSTS

Laikrakstu arhīvs

Kur abonēt 

Kur nopirkt