Ceturtdiena,
2021.gada
22.aprīlis
Pilsētā
50732

„Namsaimnieka” privatizācija pabeigta


03.01.2015

Namu apsaimniekošanas uzņēmumu nopircis Lietuvā reģistrēts uzņēmums “Būsto valda”Vēl pirms Ziemassvētkiem, 22. decembrī, tika noslēgts privatizējamās SIA "Jūrmalas namsaimnieks" kapitāla daļu iegādes darījums. Privatizējamās SIA "Jūrmalas namsaimnieks" pirkuma līgumu parakstīja Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis un Lietuvā reģistrētā uzņēmuma “Būsto valda” direktors Gaudents Jons Žilis (Gaudentas Jonas Žilys). Darījuma kopējā summa ir 2 959 461 eiro, no kuriem saskaņā ar izsoles nosacījumiem 300 000 eiro tika samaksāti izsoles dienā 30. septembrī, atlikušais maksājums Jūrmalas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā tika saņemts 19. decembrī.SIA „Jūrmalas namsaimnieks” patlaban apsaimnieko 385 pašvaldības valdījumā esošās dzīvojamās mājas.Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis uzsver: "Jūrmalas pilsētas domei pats svarīgākais ir, lai šī procesa rezultātā būtu apmierināti iedzīvotāji, savukārt jaunajam apsaimniekotājam tas nozīmē – apmierinātu klientu. Domāju, ka apmierināti iedzīvotāji ir mūsu kopīgais galvenais mērķis, tādēļ novēlu veiksmīgu darbu šā mērķa īstenošanā."G. Truksnis norāda, ka jaunais īpašnieks turpinās nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstīgi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam un Ministru kabineta noteikumiem. Arī kapitāla daļu pirkuma līgumā ietverts nosacījums, ka kapitālsabiedrība atbilstīgi Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem pārvalda un apsaimnieko Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošās dzīvojamās mājas līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. “Būsto valda” ir UAB "Estate Solution Group Baltic" meitasuzņēmums, kas apkalpo vairāk nekā 1000 daudzdzīvokļu namu Lietuvas pilsētā Kauņā. Kopumā uzņēmums apkalpo vairāk nekā pusmiljonu iedzīvotāju septiņās Lietuvas pilsētās un uzņēmumam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze namīpašumu apsaimniekošanā.Jau ziņots, ka Jūrmalas pašvaldībai piederošās privatizējamās SIA “Jūrmalas namsaimnieks” 100 % kapitāla daļu paketes 30. septembrī notikušās atklātās izsoles rezultāti tika apstiprināti 2014. gada 9. oktobrī. Uzņēmuma privatizācijai – kapitāla daļu pārdošanai – bija pieteicies viens pretendents, Lietuvā reģistrēts uzņēmums UAB “Būsto valda”, kas tika apstiprināts par izsoles uzvarētāju un pircēju. Pašvaldības SIA “Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas process tika uzsākts pēc Administratīvās rajona tiesas 2008. gada 17. marta sprieduma, pārsūdzot 2006. gadā domes atteikumu nodot “Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijai. Līdz ar to pašvaldība uzsāka “Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas procesu, 100 % kapitāla daļas pārdodot atklātā izsolē.Līgumu paraksta UAB “Būsto valda” direktors Gaudents Jons Žilis (no kreisās) un Jūrmalas

Iesaki ziņu draugiem:

Izsaki savu viedokli!
     Atpakaļ

 

    

 

  

 

 

  

 

ŠEIT VAR NOPIRKT

LAIKRAKSTA

ELEKTRONISKO VERSIJU

 

(pdf):JAUNĀKAIS LAIKRAKSTS

Laikrakstu arhīvs

Kur abonēt 

Kur nopirkt