Trešdiena,
2021.gada
21.aprīlis
Pilsētā
45207

Ģimnāzisti iegūst 1. vietu valsts līmeņa konferencē


Apskatīt komentārus (0)


19.05.2014

Jēkabs Pauls Liepa un Mārtiņš Rožkalns.

 

 

Kaiva Vilnīte

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieki Jēkabs Pauls Liepa un Mārtiņš Rožkalns ieguvuši pirmās pakāpes diplomu Latvijas skolēnu 38. zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kas notika Rīgas Tehniskajā universitātē aprīļa nogalē, ar darbu „Kā izmantot cilvēka kustības elektronisko ierīču nodrošināšanai ar enerģiju”.

 

Puiši tika izvirzīti arī tālāk - uz 26. Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursu, kas notiks šī gada septembrī, Varšavā, taču pēc atlases, kas notika 10. maijā, noskaidroja, ka tālāk konkursā viņi diemžēl nepiedalās.

 

Abi skolnieki kopā ar darba vadītāju Vēsmu Reinkaiti darbu veidojuši visu mācību gadu. Ideja par darba tēmu radās visiem trīs kopā – tēma par kustības izmantojumu elektronisko ierīču nodrošināšanai ar enerģiju iepriekš jau tikusi pētīta, taču tad pētījums bija par velosipēdistu un elektrisko lampiņu.

 

Zinātniski pētnieciskais darbs sastāv ne vien no teorijas, bet arī praktiski izveidotām ierīcēm – nūjas un cepures. Izmantojot cilvēka kustību, nūjā vai cepurē iedegas lampiņa, kas apgaismo ceļu.

 

Iegūtā pirmā vieta konferencē puišiem nodrošina iespēju bez konkursa iestāties valsts finansētajās augstākās izglītības budžeta vietās.

 

Abiem ģimnāzistiem šis nav pirmais pētnieciskais darbs. Katrs puisis ir veicis pētījumus arī individuāli - Jēkabs iepriekš pētījis āra bērzu un melnalkšņu augšanu, savukārt Mārtiņš mājās audzējis kristālus un pētījis to audzēšanas apstākļu ietekmi uz kristālu īpašībām.

 

Skolotāja Vēsma puišus slavē un lepojas ar sasniegto. Viņa stāsta, ka ieguldītais darbs ir bijis apjomīgs un, kas svarīgi, nav sastāvējis tikai no teorijas, bet puiši aktīvi iesaistījušies praktiskajā pētniecības darbā.

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija lepojas arī ar 1. vietu valsts publiskās runas konkursā, kuru ieguva 9. klases skolniece Madara Viļčuka, kopā ar skolotāju Tatjanu Razživinu. Savukārt 10. un 11. klases skolnieki aktīvi iesaistījās LTV1 spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”, kur 11. klase tika līdz otrajai kārtai, līdz trešajai kārtai pietrūka viena punkta.