2021. gada 2. decembris, ceturtdiena

Русский

Dabasgāzes apgādes sistēmu remonti Jūrmalā

Jūl 28, 2021 | Pilsētā

Katru vasaras sezonu AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētājos reģionos. Daži no tiem dabasgāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai sētu un ielu posmu norobežošanu. Citi liek gāzes lietotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, jo palīdz padarīt gāzapgādes sistēmu drošāku, jo daudzas tās iekārtas un sistēmas, tai skaitā arī cauruļvadi, ir izbūvētas pirms 30-50 gadiem un savu laiku nokalpojušas – fiziski nolietojušās, informē A/S “Gaso” sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Rubinčika.

  • Jūrmalas iecirknī šobrīd jau ir uzsākta un vasaras mēnešos turpināsies vidējā spiediena gāzesvada izbūve Tirzas, Apes, Uzvaras un Staburaga ielā Jūrmalā. Pašlaik jau ir 12 mājsaimniecības, kurām projekta ietvaros paredzēta pieslēgšana. Būvniecības gaitā iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi.
  • Vasaras mēnešos Skolas ielā 69G, Jūrmalā, paredzēta gāzes regulēšanas punkta GRP-4 vecās ēkas nojaukšana un jauna skapjveida gāzes regulēšanas punkta uzstādīšana. Tuvāko māju iedzīvotājiem gāzes padeves pārtraukšana nav paredzēta. Darbu izpildes laikā iespējama ierobežota automašīnu novietošana darba zonas tuvumā.
  • Vasarā paredzēta spiediena regulēšanas iekārtas nomaiņa 10 mājsaimniecībām, kas ietekmēs tikai konkrētas mājsaimniecības ar īslaicīgu gāzes padeves pārtraukumu.

Kāpēc jāmaina spiediena regulēšanas iekārtas?

Veicot periodiskas gāzes regulēšanas punktu (GRP) apkopes, visai bieži iespējams konstatēt dažādas tehniskas problēmas un defektus, kuru novēršanai nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi un darbs. Daudzu tehnisko problēmu novēršana notiek nekavējoties, taču ir arī tādas, ko iekļauj AS „Gaso” kapitālieguldījumu un plānveida rekonstrukciju programmās. Viss atkarīgs no defektu rakstura, jo tie var būt dažādi: sākot ar bojātu objekta nožogojumu, ko nepieciešams nomainīt, līdz pat būtiskiem regulēšanas iekārtas elementu defektiem, kad ir nepieciešama tūlītēja bojātās detaļas nomaiņa vai pat GRP pilnīga rekonstrukcija. Gadījumos, kad tas tehniski iespējams, rekonstrukcijas rezultātā GRP aizstāj ar skapjveidagāzes regulēšanas punktu (SGRP). Tādā veidā sistēma tiek padarīta kompaktāka: ja ēku GRP var aizņemt palielu platību, tad skapjveida GRP izvietošanai nevajag vairāk par dažiem kvadrātmetriem. GRP rekonstrukcija ne visos gadījumos saistīta ar dabasgāzes lietotāju atslēgumiem – viss atkarīgs no konkrētās situācijas un GRP izvietojuma gāzapgādes tīklā. Bez tam GRP un SGRP var tikt aprīkoti ar attālinātas datu nolasīšanas sistēmām (telemetriju), kas ļauj iegūt operatīvos ekspluatācijas  datus  par  dabasgāzes  sadales  tīkla  darbību,  tādējādi  paaugstinot  tā  ekspluatācijas  drošību  un  nodrošinot  savlaicīgu  nestandarta  situāciju  un  avāriju atklāšanu.

Atklāts atjaunotais Ķemeru vēsturiskais parks

Atklāts atjaunotais Ķemeru vēsturiskais parks

Piektdien, 13. augustā, atklāts atjaunotais un pārbūvētais Ķemeru vēsturiskais parks – valsts nozīmes kultūras un arhitektūras piemineklis. Atjaunošanas darbi veikti vairāk nekā 20 hektāru platībā, saglabājot parka kultūrvēsturiskās un ainaviskās...

Dzimtsarakstu nodaļā (09.08. – 15.08.) reģistrēti:

Dzimtsarakstu nodaļā (09.08. – 15.08.) reģistrēti:

12 bērni – 8 meitenes (Adele, Alisa, Amanda, Amelia, Amēlija, 2 Emmas, Olivia) un 4 zēni (Adrians, Kirills, Mirons, Samuels) 12 laulības.11 mirušie - Mihails Bogopriimecs (1935), Velta Buivida (1933), Leokādija Fedosejeva (1931), Zigrīda Indriksone (1943), Varvara...

Latviešu mākslinieku darbi izstādē Meža mājā Ķemeros

Latviešu mākslinieku darbi izstādē Meža mājā Ķemeros

Borisa Bērziņa, Rūdolfa Piņņa, Vijas Maldupes, Helēnas Heinrihsones un citu izcilu latviešu mākslinieku jūras iedvesmoti darbi izstādē Meža mājā Ķemeros Šogad 3.starptautiskā jūras tematikai veltītās biennāles “Marīna 2021” ietvaros atklājam jaunu izstāžu galamērķi –...

Ūdenssaimniecības attīstības plānotie darbi šonedēļ

Ūdenssaimniecības attīstības plānotie darbi šonedēļ

Plānotie darbi no 09.08. līdz 14.08. Visu informāciju par aktuālajiem darbiem var uzzināt arī uzņēmuma mājaslapā www.jurmalasudens.lv , kā arī Facebook un Twitter. Jautājumus, kas ir saistīti ar būvdarbiem, varat uzdot darbu vadītājiem, kas ir norādīti virs konkrēto...

Pilsētas autobusu saraksts