Pirmdiena,
2020.gada
20.janvāris
Komentāri
97650

Patēriņa preču kvalitāte: ES deputāti pret dubultstandartiem


Apskatīt komentārus (0)


20.09.2018

Eiropas Parlaments pagājušajā nedēļā pieņēma rezolūciju (tā gan nav juridiski saistoša – to var uzskatīt pat tādu kā brīdinājumu ražotājiem par gaidāmo nākamo lēmumu), kurā aicina novērst preču "divējādu kvalitāti" jeb atšķirīgas kvalitātes viena zīmola preču izplatīšanu dažādās dalībvalstīs. 

 

 

ZIŅU DIENESTS

 

 

Foto: Christian Wiediger

 

 

Atšķirības konstatētas ne tikai pārtikas produktos - zivju pirkstiņos, šķīstošajās zupās un šķīstošajā kafijā vai atspirdzinošajos dzērienos -, bet arī tīrīšanas līdzekļos, kosmētikā, tualetes piederumos un zīdaiņiem paredzētos produktos.

 

 

Lai atklātu un izskaustu produktu “divējādi kvalitāti”, deputāti ceturtdien pieņemtā rezolūcijā rosina īstenot vairākus pasākumus ES un nacionālā līmenī:

  • atvieglot ātru pārrobežu sadarbību un datu apmaiņu par iespējami neatbilstīgiem produktiem un par iespējami negodīgu praksi starp valstu patērētāju aizsardzības un pārtikas nekaitīguma iestādēm, patērētāju apvienībām un Eiropas Komisiju;
  • izstrādāt kopēju pārbaužu metodiku, lai iegūtu uzticamus un salīdzināmus datus, kā arī lai pārliecinātos par “divējādās kvalitātes” izplatību;
  • pārbaužu rezultātus publicēt visās ES oficiālajās valodās publiski pieejamā datubāzē; tie izanalizējami pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 2018. gada beigās.

 

 

Rezolūcijā pausts, ka vienādā iepakojumā un ar vienu zīmolu pārdotiem produktiem būtu jābūt vienādam sastāvam. Dalībvalstīs veiktās pārbaudēs atklāts, ka viena zīmola zivju pirkstiņos atšķiras zivs daudzums, maizē ir mazāk rupja maluma miltu, bet apelsīnu dzērienā nav apelsīnu – šāda patērētāju diskriminācija ir nepieņemama.

 

 

Pēc deputātu domām, ja uzņēmums dažādu dalībvalstu tirgū piedāvā produktu ar atšķirīgām īpašībām, to nedrīkst pārdot ar šķietami identisku marķējumu un zīmolu, jo tādējādi tiek maldināti patērētāji, uzskata deputāti.

 

 

Vairākās dalībvalstīs, galvenokārt Centrāleiropā un Austrumeiropā, veiktu pārbaužu un pētījumu rezultāti ir pierādījuši, ka vienotajā tirgū ar to pašu zīmolu tiek reklamēti un izplatīti atšķirīga sastāva un kvalitātes produkti.

 

 

Lai atklātu un izskaustu produktu “divējādi kvalitāti”, deputāti ceturtdien pieņemtā rezolūcijā rosina īstenot vairākus pasākumus ES un nacionālā līmenī.

 

 

Pārrobežu sadarbība, salīdzinošas pārbaudes un labāka noteikumu izpilde

Deputāti aicina:

  • atvieglot ātru pārrobežu sadarbību un datu apmaiņu par iespējami neatbilstīgiem produktiem un par iespējami negodīgu praksi starp valstu patērētāju aizsardzības un pārtikas nekaitīguma iestādēm, patērētāju apvienībām un Eiropas Komisiju;
  • izstrādāt kopēju pārbaužu metodiku, lai iegūtu uzticamus un salīdzināmus datus, kā arī lai pārliecinātos par “divējādās kvalitātes” izplatību;
  • pārbaužu rezultāti publicējami visās ES oficiālajās valodās publiski pieejamā datubāzē; tie izanalizējami pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 2018. gada beigās.

 

 

Negodīgas komercprakses direktīva

 

 

Deputāti atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu mainīt Negodīgas komercprakses direktīvu, taču norāda, ka to nepieciešams precizēt. “Likumdošanas procesa rezultātā vajadzētu būt skaidri noteiktam, ko var uzskatīt par divējādu kvalitāti un kā kompetentajām iestādēm ir jāizvērtē un jārisina katrs atsevišķais gadījums,” teikts rezolūcijā.

 

 

Deputāti ir pārliecināti, ka diskriminējoša un patērētāju interesēm neatbilstoša “divējāda kvalitāte” būtu skaidri jādefinē kā aizliegta komercprakse.

 

 

Viens logo visā ES

 

 

“Patērētāju izvēle nebūtu jāizmanto kā aizbildinājums tam, lai pazeminātu kvalitāti vai dažādos tirgos piedāvātu atšķirīgas kvalitātes produktus,” norāda deputāti, atgādinot, ka uzņēmumiem ir atļauts laist tirgū un pārdot preces ar atšķirīgu sastāvu un īpašībām, tikai pamatojoties uz leģitīmiem faktoriem, ar nosacījumu, ka pilnībā tiek ievēroti ES tiesību akti.

 

 

Deputāti aicina ražotājus apsvērt iespēju uz iepakojuma attēlot logotipu, kas norādītu, ka tā paša zīmola produkta saturs un kvalitāte visās dalībvalstīs ir vienādi.

 

 

EP ziņotāja Olga Sehnalová (S&D, Čehija) sacīja: “Patērētāji vairākās valstīs sūdzas, ka, iegādājoties viena un tā paša zīmola preci, saņem citas kvalitātes preci. Divējādas kvalitātes produkti mazina cilvēku uzticēšanos ES vienotajam tirgum, tāpēc šai problēmai nepieciešams ES līmeņa risinājums. Ja produkts - dzēriens, kosmētika, tīrīšanas līdzeklis - atšķiras, kaut gan iepakojums ir identisks, tā būtu uzskatāma par negodīgu komercpraksi. ES nevar būt ne otrās šķiras produktu, ne patērētāju.”

 

 

Nesaistošā rezolūcija tika apstiprināta ar 464 balsīm pret 69, 17 deputātiem atturoties.

 

 

Paredzams, ka novembrī EP Iekšējā tirgus komiteja balsos par likumdošanas priekšlikumu, ar kuru tiktu grozīta Negodīgas komercprakses direktīva.

 


Iesaki ziņu draugiem:

Izsaki savu viedokli!
     Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA 

  

  

   

 

  

 

ŠEIT VAR NOPIRKT

LAIKRAKSTA

ELEKTRONISKO VERSIJU

 

(pdf):JAUNĀKAIS LAIKRAKSTS

Laikrakstu arhīvs

Kur abonēt 

Kur nopirkt