Sestdiena,
2019.gada
25.maijs
Pilsētā
102752

Svarīgākie lēmumi, kas pieņemti pēdējās domes sēdēs


Apskatīt komentārus (0)


25.10.2018


Garākās diskusijas izraisījās par apbūvēta zemesgabala Dārzkopības ielā 19 atsavināšanu jeb, citiem vārdiem sakot, pārdošanu nomniekam

 

 

Foto no "JV" arhīva 

 

 

Opozīcijas deputātiem bija iebildumi gan pret pašu pārdošanas ideju, gan cenu. Diskusijas noslēgumā deputāts Uldis Kronblūms (JKP/    ) piedāvājās veikt vēl vienu zemesgabala novērtējumu par saviem personiskajiem līdzekļiem. Tika arī nosaukta šāda novērtējuma aptuvenā cena - 600 EUR. Šis ierosinājums tika arī pieņemts un lēmuma pieņemšana atlikta uz nākamo domes sēdi.

 

 

 Citi lēmumi, kas tik pieņemti 27. septembra domes sēdē:

 • Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".
 • Par būvju Dārzkopības ielā 24 un Mežsargu ielā 41 nojaukšanu.
 • Par vidi degradējošu ēku sakārtošanu 4.līnija 13 un Leona Paegles ielā 38 
 • Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21 un adreses piešķiršanu.
 • Par zemes vienību Zvārtas ielā 27A un Zvārtas ielā 27 robežu pārkārtošanas apstiprināšanu.
 • Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Kaugurciema ielā 68A.
 • Par grozījumu 2015.gada 3.februāra līgumā Nr.1.2-16.9/156  par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 137 īstenošanas kārtību.
 • Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu vai pagarināšanu Valkas ielā 3-8, Līču ielā 2-35, Skolas ielā 44-38.
 • Par zemes vienības Lielupe ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līguma noslēgšanu.
 • Par zemesgabala Babītes iela 1 daļas nomas līguma noslēgšanu.
 • Par zemesgabala Dzeldas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu.
 • Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Aizputes ielā 10, Aizputes ielā 10A, Aizputes ielā 8, Aspazijas ielā 4, Ventas ielā 3.
 • Par garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamā daļas Aizputes ielā 11 k-16, kā arī nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44 pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.
 • Par nekustamā īpašuma otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli: Dzelzceļa ielā 3A, Plūdu ielā 2B, Kalēju ielā 76.
 • Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1 pirmās izsoles organizēšanu.
 • Par ēku (būvju) īpašuma Meža prospektā 101 atsavināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A k-1 nodošanu atpakaļ valstij.
 • Par dzīvokļa īpašumu Nr.3 Mārupes ielā 7, Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Nr.22 Slokas ielā 63 k-2, Nr.9 Tallinas ielā 44,  Nr.10 Slokas ielā 65 k-2 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.Likvidēs Jūrmalas vakarskolu

 

 

18. oktobrī notikušajā domes sēdē plašākas diskusijas raisījās par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu. Atgādināsim lasītājiem, ka vakarskolu likvidēšana, pievienojot to citām mācību iestādēm, ir Izglītības ministrijas prasība. Rezultātā lēmums tomēr tika pieņemts, līdz ar to vakara vidusskola tiek pievienota Majoru vidusskolai, sākot ar 2019. gada 31. augustu.

 

 

Savukārt iepriekšēja sēdē atlikto lēmumu par apbūvēta zemesgabala Dārzkopības ielā 19 atsavināšanu atkal neizdevās pieņemt. Ulda Kronblūma apmaksātais vērtējums izrādījās pārsteidzošs - tajā minētā summa gandrīz divas reizes pārsniedza pilsētas domes apmaksāto vērtējumu. Tomēr pārsteiguma mirklis bija īss - nezināmu iemeslu dēļ vērtētājiem bijis uzdots vērtēt zemesgabala vērtību bez apgrūtinājumiem (šobrīd uz zemesgabala atrodas privātīpašniekam piederoši ēkas pamati, kas veido piespiedu īres attiecības). Tādējādi vērtējums būtībā ir bezjēdzīgs, jo neatspoguļo reālo situāciju. Gala rezultātā tika izlemts šo lēmumu vēlreiz nodot izvērtēšanai atbildīgajā komitejā.

 

 

 Citi lēmumi, kas tik pieņemti 18. oktobra domes sēdē:

 • Par  būves nojaukšanu Kāpu ielā 78 un Straumes ielā 2.
 • Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaņa Rozentāla ielā 11 un Jaņa Rozentāla ielā 13.
 • Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.471 "Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21 un adreses piešķiršanu.
 • Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Tirgus ielā 8C sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu.
 • Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmuma Nr.368 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 apstiprināšanu” atcelšanu.
 • Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.24 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.
 • Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Gaujas ielā 1,  Jūrmalā.
 • Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmuma Nr.108 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.
 • Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra saistošo noteikumu Nr.15 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.
 • Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8.
 • Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.28 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.
 • Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.
 • Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Kapteiņa Zolta ielā 140,  Jūrmalā.
 • Par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 • Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A 5.līnija 2 un Bulduri 1304 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 • Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 "Par Dzīvokļu komisiju"
 • Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu Talsu šosejā 31 k-12 - 33 un Skolas ielā 65B-22.
 • Par dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu: Nr.25 Engures ielā 5A, Nr.23 Skolas ielā 23, Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, 
 • Par neapdzīvojamās telpas Nr.600 (garāža) Viestura ielā 27 k-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
 • Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.
 • Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5 pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.
 • Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16 otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.
 • Par zemes vienības Lielupe ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30  daļas iznomāšanu.
 • Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventas ielā 1 un Dubultu prospektā 59.
 • Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Ērgļu ielā 4 – 32 nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.
 • Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42 nodošanu atpakaļ valstij.
 • Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A nodošanu Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas valdījumā.
 • Par 2003.gada 22.maija Pilnvarojuma līguma Nr.01-16/636 izbeigšanu un nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 89 un Engures ielā 4A nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā.
 • Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumā Nr.300 "Par nekustamā īpašuma Dubultu prospekts 11-104 nodošanu patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei".

Iesaki ziņu draugiem:

Izsaki savu viedokli!
     Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA  

  

   

 

 ŠEIT VAR NOPIRKT

LAIKRAKSTA

ELEKTRONISKO VERSIJU

 

(pdf):JAUNĀKAIS LAIKRAKSTS

Laikrakstu arhīvs

Kur abonēt 

Kur nopirkt