Trešdiena,
2019.gada
20.februāris
Pilsētā
83766

Pēdējā domes sēdē


Apskatīt komentārus (0)


25.01.2018

Pēdējā domes sēde pagājušo ceturtdien sākās un noslēdzās ar garum garo par deputātu kļuvušā Gunta Grūbas monologiem par viņa attiecībām ar laikrakstu “Jūrmalas Vārds”, taču būtiskākajā daļā – par lēmumiem – sevišķas diskusijas neizvērtās

 

 

Jānis Vilnītis

 

 

Foto no "JV" arhīva 

 

 

Tā dome pieņēma grozījumus Jūrmalas pilsētas domes nolikumā “Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”, nosakot, kā pauda ziņotājs, gan Goda un Atzinības rakstu vizuālo tēlu, kas ir saskaņoti ar Heraldikas padomi, gan redakcionālas dabas izmaiņas. Apbalvojumu par mūža ieguldījumu un 1000 eiro naudas balvu (pēc nodokļu nomaksas) piešķirs fiziskai personai par ilggadējiem nopelniem un mūža ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā, sabiedriskajā darbībā un citiem īpašiem nopelniem.

 

 

Līdzīgas izmaiņas tika pieņemtas arī lēmumā par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes nolikumā “Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums” - nevis Goda raksts, kā iepriekš, bet “Apbalvojums”, piemiņas balva un 1000 eiro tiek pasniegts par mūža ieguldījumu Jūrmalas kultūras dzīves veidošanā.

 

 

Tāpat šāda veida grozījumi tika pieņemti nominācijās “Gada balva sportā” un Jūrmalas pilsētas domes Sabiedriskā labuma balvas nolikumā par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā un veselības aizsardzības jomā.

 

 

Tika pieņemts arī lēmums par “Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”, nosakot, ka līdz šī gada 7. februārim tiek izsludināta Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās, jo līdzšinējais komisijas pārstāvis Atis Grīnbergs vairs nevēlas piedalīties šajā komisijas darbā.

 

 

Bez sevišķām diskusijām tika atbalstīts arī lēmums par Jūrmalas pirmsskolas iestādes “Bitīte” vadītāja iecelšanu amatā – tajā tika apstiprināta Ilona Pāvule-Vītola. Viņa iepriekš ir strādājusi gan sākumskolā “Zvaniņš”, gan Vaivaru pamatskolā, kā arī viņai ir izglītības zinātņu maģistra grāds.

 

 

Lai īstenotu projektu “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča Rietumu piekrastē” īstenošanai – Mellužu estrādes ēkas restaurācija un bāra ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtojums -, dome pieņēma lēmumu lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu atbalstīt Jūrmalas pašvaldības lēmumu ņemt Valsts kasē vidējā termiņā aizņēmumu 2018.-2019. gadā 1 505 745,83 eiro apmērā.

 

 

Deputāti pēc nelielām debatēm pieņēma lēmumu par transportlīdzekļu VOLVO  S80 un SCANIA IRIZAR CENTURY atsavināšanu (pārdošanu). Pirmā autotransportlīdzekļa cena noteikta 3000 eiro apmērā, bet autobusa cena – 30000 eiro apmērā. Kā atzina lēmuma ziņotājs, tad transportlīdzekļu uzturēšana un remonts vairs neatmaksājas un izdevīgāk tad jau esot izmantot pakalpojuma sniedzējus.

 

 

Beidzot dome ir pieņēmusi lēmumu par ēku Straumes ielā 1A izmantošanu. Dome atbalstīja pašvaldības dalību Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, lai palielinātu privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai jeb, Jūrmalas gadījumā, ūdenstūrisma attīstībai. Dome noteikusi, ka pēc pārbūves ēkas pirmajā un pagrabstāvā jāizveido komersantiem piemērotas telpas, kā arī jālabiekārto ēkai pieguļošā teritorija, atjaunojot autostāvvietas. Tā kā šī ēka un  teritorija atrodas ļoti izdevīgā vietā tūrisma attīstībai (Lielupes krastā netālu no Majoru dzelzceļa stacijas Rīgas virzienā), tad dome cer, ka ar šo investīciju piesaistīšanu tiks radītas ne tikai jaunas komerctelpas, bet arī paplašināts pakalpojumu loks tūristiem. Projekta īstenošanas laiks noteikts no šī gada 1. jūnija līdz 2019. gada 31. jūlijam. Plānots, ka šī projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas vismaz 13 jaunas darba vietas.

 

 

Dome pieņema lēmumu arī jautājumā par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” projekta “Jaunie gidi” īstenošanu, par ko jau esam informējuši iepriekšējos laikraksta numuros.

 

 

Lai īstenotu tālāku pašvaldības jahtu ostas attīstību, deputāti atbalstīja lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr.320 “Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu”.

 

 

Domājot par vides aizsardzību un pludmales infrastruktūras attīstību, deputāti atbalstīja lēmumu par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” projektu konkursā ar projekta iesniegumu pludmales infrastruktūras attīstībai. Šis projekts ir veltīts izsmēķu samazināšanai pludmalē. Kā zināms, tad, lai arī pludmalē ir aizliegts smēķēt, tad kāpu zonā nomestie “benčiki” sabojā iespaidu par mūsu skaisto pludmali ne vienam vien pašmāju un ārvalstu tūristam. Interesanti, ka šai jautājumā ar savu “pienesumu dabas vērtību saglabāšanai” nepalielījās deputāts Guntis Grūba, kurš, kā jau to dažkārt esam rakstījuši, nenojauc viņa īpašuma esošo, savulaik nelikumīgi uzcelto sētu kāpu zonā.

 

 

Deputāti atbalstīja lēmumu par sākumskolas “Taurenītis” maksas pakalpojumiem, kas nosaka, ka lielo klašu noma izmaksās 4,84 eiro, mūzikas zāle – 4,63, mazo klašu – 2,90, bet kabineta – 1,22 eiro stundā.

 

 

Deputāti atbalstīja lēmumu projektus par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 150, un būves nojaukšanu Jomas ielā 57.

 

 

Tika atbalstīts arī lēmums par 2006.gada 24.augusta lēmuma Nr.822 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Cīruļu ielā 18, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

 

Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu atbalstīja zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā un Cīruļu ielā 18 

 

 

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmums Nr.190 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Upes ielā 1B un Upes ielā 1C, tika atzīts par spēku zaudējušu.

 

 

Tika pieņemts lēmums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 66 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

 

Tika apstiprināts detālplānojums zemesgabalam Kāpu ielā 102. 

 

 

Deputāti nobalsoja arī par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.36 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Vienības prospektā 1A apstiprināšanu”.

 

 

Lokālplānojums zemesgabalam Kaugurciems 47 nu ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

 

 

Tas pats ir attiecināms uz detālplānojumu zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28 - nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

 

Deputāti atbaltīja detālplānojuma un mežaparka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, kā arī lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202 pilnveidošanu.

 

 

Pirmajā izsolē izliks pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.6 Leona Paegles ielā 41.

 

 

Savukārt neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A pirmā izsole atzīstama par nenotikuši un tiks izsludināta otrā izsole.

 

 

Savukārt dzīvokļa īpašuma Nr.2, Raiņa ielā 17 tika pārdots un nu ir tikai atlikusi līguma noslēgšanu. Tas pats attiecināms uz dzīvokļa īpašumu Dzirnavu ielā 81.


Iesaki ziņu draugiem:

Izsaki savu viedokli!
     Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA  

  

  

   

 

 ŠEIT VAR NOPIRKT

LAIKRAKSTA

ELEKTRONISKO VERSIJU

 

(pdf):JAUNĀKAIS LAIKRAKSTS

Laikrakstu arhīvs

Kur abonēt 

Kur nopirkt